Pontes - znaczy mosty!

Naszą wizją jest tworzenie synergicznej sieci łączącej aktywne, młode kobiety, dla których rozwój nie jest jedynie osobistą sprawą, a okazją do dzielenia się ze społeczeństwem swoimi najlepszymi zasobami!

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia Pontes jest zachęcanie młodych kobiet, zwłaszcza licealistek i studentek (17-32), do angażowania się w pozytywne zmiany społeczne.


Ogólnym celem jest zwiększenie zaangażowania młodych kobiet w wolontariat i projekty społeczne. Staramy się, aby nasze działania odpowiadały na potrzeby osób wrażliwych, znajdujących się w trudnej sytuacji, a także przyczyniały się do integracji migrantów.

Celem szczegółowym jest umożliwienie młodym kobietom zaangażowania się w pozytywne zmiany społeczne, przy jednoczesnym doskonaleniu ich umiejętności i kompetencji miękkich.

Ostatecznym celem jest pomoc każdej z osób w odkryciu najlepszych ścieżek kariery i zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Chcesz wziąć udział w projekcie lub zaangażować się w wolontariat? - Napisz do nas!