Stowarzyszenie Pontes to...

Wielopokoleniowy
zespół

Stowarzyszenie łączy kobiety z różnym wykształceniem, doświadczeniem i stażem zawodowym.

Wiara w pozytywne zmiany

Aby wkroczyć na współczesny rynek pracy wymagane jest częstokroć wcześniejsze doświadczenie. Wierzymy, że już na wczesnych etapach edukacji można zdobyć je przyczyniając się do pozytywnych zmian społecznych.

Międzynarodowe projekty

Międzykulturowy klimat sprzyja otwieraniu się na drugiego człowieka, wzmacnia empatię i motywuje do nauki języków. Pragniemy aby nasze projekty służyły integracji, solidarności i poszerzaniu horyzontów.