Program Марія в Польщі 

Mariya w Polsce  (dawn. Masza w Polsce)  

to program integracji społecznej zadedykowany kobietom oraz ich rodzinom, które zmuszone zostały do wyjazdu z Ukrainy.

Celem projektu jest pomoc kobietom z Ukrainy w integracji w nowej rzeczywistości. Aby osiągnąć ten cel proponujemy udział w następujących zajęciach

 • Mentoring + Kurs/szkolenie zawodowe;
 • Cykl warsztatów psychoedukacyjnych; Art therapy; Klub młodzieżowy dla dziewcząt;
 • Spotkania kulturalne, zajęcia DIY, dyskusje, wycieczki;
 • Spotkania z gośćmi na temat integracji społecznej;
 • Lekcje języka polskiego - poziom A, B

Działamy w kilku polskich miastach. Kliknij w odpowiednią ikonkę, by zarejestrować się online!

CK Bursztyn współpracuje z nami udostępniając nam przestrzeń na zajęcia, a także włączając się w wolontariat!


Together for Integation

Program profesjonalizacji kompetencji i narzędzi dla osób pracujących z młodymi migrantami. By wspierać integrację społeczną migrantów, tworzymy bazę krajowych i międzynarodowych instytucji zapewniających wsparcie cenne na drodze od przybycia do kraju do pełnej integracji.

przekształcony
Masza w Polsce

Korzystając z doświadczenia pracy z migrantami przy okazji innych projektów, wspólnie z organizacjami partnerskimi zdecydowaliśmy się stworzyć długoterminowy program wspierający uchodźców w usamodzielnieniu się w nowym środowisku. Pragniemy im towarzyszyć, odpowiadać na bieżące potrzeby i dawać narzędzia wzmacniające sprawczość i odporność (resilience).

zakończony
Maria&Masha

Maria&Masha to integracyjny projekt edukacyjno-mentoringowy, powstały z myślą o uczennicach szkół średnich migrujących do Polski, w celu zdobycia edukacji. Pragniemy aby ten czas wykorzystały jak najowocniej! 

W programie:

 • Warsztaty psycho-edukacyjne
 • Lekcje j. polskiego
 • Spotkania kulturalne połączone z dyskusją 

Cele projektu:

 • Pozytywna integracja;

 • Interdyscyplinarny rozwój osobisty;

 • Zwiększenie orientacji na Polskim rynku pracy;

 • Pomoc w przygotowaniu do polskiej matury.

zakończony
Being&Belonging

Projekt angażujący partnerów z Łotwy, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Chcemy wspólnie podjąć refleksję nad pojęciem tożsamości, w kontekście europejskich migracji. Projekt finansowany w ramach programu Erasmus +.

zakończony 
e-Inclusion

Projekt angażujący organizacje o podobnych misjach, z Łotwy, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski oraz Słowenii. Podczas międzynarodowej konferencji dzieliliśmy się doświadczeniem poszczególnych krajów w obszarze social mediów i aplikacji mobilnych. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w szkoleniu dla organizacji pozarządowych na temat efektywnego wykorzystywania mediów przez NGO. Projekt finansowany w ramach programu Erasmus +.